Ekologická Fontana!

23/05/2016

Již po mnoho let společnost Fontana spolupracuje s největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Systém provozuje ve spolupráci se společností ELEKTROWIN  a.s., která zajišťuje sběr, zpracování a další využití elektrozařízení a elektroodpadu.

Ekologická Fontana!

Ke znečištění dnešního světa velkou měrou přispívají plasty. To si ve Fontaně plně uvědomujeme a veškeré obaly (ať již plastově, tak ostatní) uvedené na trh, recyklujeme skrze systém sdruženého plnění EKO-KOM, a.s. Věříme tedy, že naší činností přispíváme k lepšímu životu na Zemi.

Ekologická Fontana!